SİLAJ KATKILARI

BONSILAGE MAIS

Alman üretici Schaumann tarafından uzun yıllar yürütülen çalışmalar neticesinde yüksek kalitede mısır silajı elde etmek için geliştirilmiş silaj inokulantıdır. İşletmelere sağladığı katma değer ve kullanım kolaylığı sebebiyle dünyada birçok büyük entegrenin tercihi konumundadır.

Neden Bonsilage Mais daha üstün?

• Bonsilage Mais, mısır bitkisinin içinde bulunan şeker tiplerini en iyi kullanan homefermentatif ve heterofermentatif bakteri suşları seçilerek üretilmiş, mısıra özel bir inokulanttır.

• Ürün Schaumann tarafından Avusturya’da üretilmektedir. Üretim tesisi 1994 yılından beri yapılan yatırımlar ile alanında en üstün ürünleri üreten merkez haline gelmiştir.

• Silajın stabilitesini artırır, daha iyi bir fermentasyon sağlar, lifin daha iyi sindirilmesini destekler, kuru maddenin düşmesini önler, daha lezzetli bir silaj ile yem alımı artar ve daha iyi bir beslenme sağlanır.

• Ürün kullanımı sonucu silajda propilen glikol oluşur. Bu ürünü rakiplerine göre üstün kılan önemli bir özelliktir. 84 tekrarlı bir çalışma sonucu, oluşan propilen glikol miktarı % 0,61 olarak ölçülmüştür.

• İçerdiği P. pentosaceus ve L. plantarum suşları sayesinde pH seviyesinin hızla düşmesi sağlanır ve bu seviye korunur.

• Ürün içinde bulunan L. Buchneri suşu, oluşturduğu asetik asit sayesinde açıldıktan sonra da ısınma ve bozulmalara karşı maksimum seviyede korunan bir silaj elde edilmesini sağlar.

• İçeriğinde yer alan bakteriler özel kaplama teknolojisi ile kaplanmış olup, ürünlerin taşınmasında ve saklanmasında soğuk zincire gerek yoktur.

Ürün içeriği

• 1k2078 - L.plantarum

• 1k2075 - L.buchneri

• 1k2103 - Pediococcus pentosaceus

Bir kutu ile ne kadar silaj yapıyoruz ?

• Ürün 100 gr lık kutulardadır ve her kutu ile 100 ton mısır silajı yapılır.

Kullanımı ?

Ürün, geniş bir kabın içerisinde, spiral bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılarak suda çözülür. Hazırlanan bakteri solüsyonu uygulanacak silajın tonajına göre ayarlanan suya (1 ton silaj-1 gr ürün-1 litre su hesabıyla), katılarak silaja uygulanır. Bir başka deyişle 1 kutu ürün ile elde edilen çözelti 100 litre suya katılarak, 100 ton silaja uygulanır. Topaklanmayı önlemek için bakteri solüsyonunun süzgeçten geçirilerek su tankına katılması önerilir. Ayrıca, ürün mikro dozajlama sistemine sahip sistemler için de uygundur. En iyi sonuç için silajın 8 hafta sonunda açılması önerilir.

*Çözelti haline getirilen ürün kullanılamadığında +4 derece buzdolabında 1 hafta süre ile saklanabilir.

Kullanım öncesi saklama koşulları ?

Kuru ve serin bir yerde saklanır. Raf ömrü 2 senedir.

bsmais.jpg

BONSILAGE PLUS

Kuru madde içeriği > %30 olan otların silaj yapımı için, içeriğinde heterofermantatif ve homofermentatif laktik asit bakteri leri içeren kombinasyondur. Sindirilebilirliği artırarak silajın enerji yoğunluğunu yükseltir, maya ve küfleri engelleyerek yeniden ısınmayı azaltır.

Neden Bonsilage Plus daha üstün?

- Ürün silaj alanında uzman Schaumann tarafından Avusturya’da üretilmektedir. Üretim tesisi 1994 yılından beri yapılan yatırımlar ile alanında en üstün ürünleri üreten merkez haline gelmiştir.

-Bonsilage Plus, genel bir inokulant değil, ot silajı için özel olarak üretilmiş bir üründür. Otların içinde bulunan şeker tiplerini en iyi kullanan laktobasiller seçilerek üretilmiştir.

-Bonsilage Plus silajınızda bypass protein (UDP) miktarını artırır.

-Silaj içerisinde dengeli bir laktik ve asetik asit paterni oluşturarak iyi fermente olmuş, açıldıktan sonra da korunan silajlar elde edilir.

-Silaj içerisinde propilen glikol oluşumu sağlar.

- İçeriğinde yer alan bakteriler özel kaplama teknolojisi ile kaplanmış olup, ürünlerin taşınmasında ve saklanmasında soğuk zincire gerek yoktur.

Ürün içeriği :

1k2075 - L.buchneri

1k2078 - L.plantarum

1k20711 - L.rhamnosus

1k2103 - Pediococcus pentosaceus

1k20710 - L.brevis

Bir kutu ile ne kadar silaj yapıyoruz?

Ürün 100 gr lık kutulardadır ve her kutu ile 50 ton ot silajı yapılır.

Kullanımı?

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslenmesi için hazırlanan ot silajı yapımında, 2gr ürün 1 ton silaj bitkisi için kullanılır. Özellikle kuru madde oranı %28-45 arası olan ot, tam tahıllar ve yonca türü bitkiler için uygundur. Ürün, geniş bir kabın içerisinde, spiral bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılarak suda çözülür. Hazırlanan bakteri solüsyonu uygulanacak silajın tonajına göre ayarlanan suya (1 ton silaj-2 gr ürün-1 litre su hesabıyla), katılarak silaja uygulanır. Bir başka deyişle 1 kutu ürün ile elde edilen çözelti 50 litre suya katılarak, 50 ton silaja uygulanır. Topaklanmayı önlemek için bakteri solüsyonunun süzgeçten geçirilerek su tankına katılması önerilir. Ayrıca, ürün mikro dozajlama sistemine sahip sistemler için de uygundur. En iyi sonuç için silajın minimum 8 hafta kapalı kalması önerilir.

Take the video tour on the ZOO!

BONSILAGE SPEED M

Homofermentatif ve heterofermentatif laktik asit bakterileri suşlarının özel kombinasyonu ile, nişasta bakımından zengin silajlarda, silajlama sonrası birkaç haftada yoğun fermantasyon ürünüdür. İçerdiği Lactobacillus diolivorans türü suş silo olgunlaşma süresini en düşük kayıp ve en yüksek enerji içeriğiyle iki haftaya indirir. Lactobacillus dilivorans, SCHAUMANN tarafından benzersiz bir metabolizma ve sinerjistik etkiye sahip olarak seçilen tamamen yeni bir heterofermentatif laktik asit bakteri türüdür.

Neden Bonsilage Speed M?

• 2 hafta gibi çok kısa bir sürede yeniden ısınmaya karşı korunan, aerobik stabilitesi yüksek kaliteli silaj elde edilmesini sağlar.

• İçerdiği L.dilivorans bakteri suşu şimdiye kadar bilinmeyen bir metabolizmaya sahiptir ve AB onaylıdır. Bu doğrultuda yenilikçi bir üründür.

• Lifin daha iyi sindirilmesini destekler, kuru maddenin düşmesini önler, daha lezzetli bir silaj ile yem alımı artar ve daha iyi bir beslenme sağlanır.

• Ürün kullanımı sonucu silajda propilen glikol oluşur.

• İçeriğinde yer alan bakteriler özel kaplama teknolojisi ile kaplanmış olup, ürünlerin taşınmasında ve saklanmasında soğuk zincire gerek yoktur.

Ürün içeriği

• L. diolivorans (Yeni)

• L. buchneri

• L. rhamnosus

Bir kutu ile ne kadar silaj yapıyoruz ?

• Ürün 100 gr lık kutulardadır ve her kutu ile 100 ton mısır silajı yapılır.

Kullanımı ?

%25-45 KM aralığında silajlar için uygundur Ürün, geniş bir kabın içerisinde, spiral bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılarak suda çözülür. Hazırlanan bakteri solüsyonu uygulanacak silajın tonajına göre ayarlanan suya (1 ton silaj-1 gr ürün-1 litre su hesabıyla), katılarak silaja uygulanır. Bir başka deyişle 1 kutu ürün ile elde edilen çözelti 100 litre suya katılarak, 100 ton silaja uygulanır. Topaklanmayı önlemek için bakteri solüsyonunun süzgeçten geçirilerek su tankına katılması önerilir. Ayrıca, ürün mikro dozajlama sistemine sahip sistemler için de uygundur. Silajlama sonrası 2 hafta sonunda silaj açılabilir.

*Çözelti haline getirilen ürün kullanılamadığında +4 derece buzdolabında 1 hafta süre ile saklanabilir.

Kullanım öncesi saklama koşulları ?

Kuru ve serin bir yerde saklanır. Raf ömrü 2 senedir.

Take the video tour on the ZOO!

BONSILAGE ALFA

Silolanması zor, kuru madde içeriği %30-45 olan yonca ve yonca otu silajı için homofermentatif ve heterofermentatif laktik asit bakteri suşlarının kombinasyonudur.

Neden Bonsilage Alfa daha üstün?

- İçerdiği Homofermentatif bakteri suşları olan L. paracasei ve L. Plantarum ile fruktanları böler ve böylece pH değerlerini güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde düşürür.

-Homofermentatif bir suş olan ve klostridyayı doğrudan engellendiği bilinen Lc. Lactis, bütirik asit fermantasyonu riskini azaltır.

-Heterofermentatif L. buchneri, orta miktarlarda asetik asit salınmasını sağlar ve böylece yeniden ısınmaya karşı daha iyi koruma sağlar.

-Bonsilage Alfa protein değerlerinin korunmasını sağlar.

-Silaj içerisinde propilen glikol oluşumu sağlar.

- İçeriğinde yer alan bakteriler özel kaplama teknolojisi ile kaplanmış olup, ürünlerin taşınmasında ve saklanmasında soğuk zincire gerek yoktur.

Ürün içeriği

• L. paracasei

• L. plantarum

• Lc. lactis

• L. buchneri

Bir kutu ile ne kadar silaj yapıyoruz?

Ürün 100 gr lık kutulardadır ve her kutu ile 50 ton ot silajı yapılır.

Kullanımı?

Ürün, geniş bir kabın içerisinde, spiral bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılarak suda çözülür. Hazırlanan bakteri solüsyonu uygulanacak silajın tonajına göre ayarlanan suya (1 ton silaj-2 gr ürün-1 litre su hesabıyla), katılarak silaja uygulanır. Bir başka deyişle 1 kutu ürün ile elde edilen çözelti 50 litre suya katılarak, 50 ton silaja uygulanır. Topaklanmayı önlemek için bakteri solüsyonunun süzgeçten geçirilerek su tankına katılması önerilir. Ayrıca, ürün mikro dozajlama sistemine sahip sistemler için de uygundur. En iyi sonuç için silajın minimum 8 hafta kapalı kalması önerilir.

*Çözeltinin hepsi aynı anda kullanılamadıysa +4 derece buzdolabında 1 hafta süre ile saklanabilir.

Kullanım öncesi saklama koşulları ?

Kuru ve serin bir yerde saklanır. Raf ömrü 2 senedir.

Take the video tour on the ZOO!

PERFEX PLUS

Perfex Plus, kontamine yemlerde bulunan mikotoksinleri etkisiz hale getirmek için kullanılan, farklı bileşenlerinin sinerjisi ile etkili olan üstün bir yem katkısıdır. Perfex Plus, benzersiz yeni teknolojisi ve sinerjik formülüyle, yemlerde bulunan Aflatoksin, ZEA (zearalenon), DON (Deoksinivalenol) ve OCH (Okratoksin) gibi seçici mikotoksinleri bağlayarak, hayvan sağlığını ve verimliliğini tehdit eden mikotoksinlerin bağlanmasında ve etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynar. Ürün yem içindeki besinlere zarar vermez.

Neden Perfex Plus'a ihtiyacınız var?

• Mikotoksinlerin uzaklaştırılmasında veya etkisiz hale getirilmesinde etkilidir.

• İşlenmiş ürünlerde toksik veya kanserojen/mutajenik kalıntılar üretilmemesini destekler.

• Tüm bunları yaparken, yem maddelerinin besleyici özelliklerini değiştirmez ve yem tüketimini etkilemez.

Take the video tour on the ZOO!

RUMIVITAL

Ruminantlarda Rumivital, katı hal fermentasyonu (SSF) kullanılarak bazı mantar suşlarından (Aspregillus niger, Aspergillus tubingensis, Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, Neurospora intermedia) izole edilmiş enzimler ile yem maddelerinin hücre duvarında bulunan lignini, selülozu ve hemi selülozu (ADF, NDF) parçalayarak yüzey alanlarını önemli ölçüde genişletir ve hücre içindeki nişastanın sindirimini artırır.
Rumen protonları için daha fazla çalışma yüzeyi oluşturur; rumen tampon kapasitesini desteklediğinden rumen pH sı dengede kalır.

Rumivital kullanılarak aynı yem ile daha fazla süt elde edilir.

Doz: 50 gr/hayvanbaşı/gün

rumivital.jpg

BİZE ULAŞIN :

ADRESİMİZ


Barbaros Mah. Sümbül Sok. Deluxia Palace D:249 34746 B.Atasehir İstanbul - Türkiye

TEL & FAX & EMAIL

T : +90 216 5101232
F : +90 216 5101230 

contact@biocenta.com