LAYER ÜRÜNLERİ

PERFORZA

Bağırsak sağlığı; mikroflora, yem, bağırsak duvarı yapısı ve bağışıklık sistemi arasındaki karmaşık etkileşim ile dengelenir. Bağırsak sağlığının olumsuz etkilenmesi hayvan sağlığını ve üretimini negatif etkiler. Bütirik asit faydaları kanıtlanmış bir organik asit olmasına rağmen, çok kolay metabolize olan bir moleküldür. Bu yüzden, bağırsaklara, korunmadan ulaşabilmesi kolay değildir. Perforza, bütirik asidin bağırsaklara yüksek oranda ulaşmasını sağlayan teknolojiye sahiptir. Bu nedenle, Perforza kaplanmış bütirat tuzlarına oranla daha etkilidir.

Neden Perforza'ya ihtiyacınız var?

- Antibiyotiksiz üretim için alternatif çözüm.

- Nekrotik enterit lezyonlarına karşı önemli etki.

- Mikrobiyota dengesini optimize eder.

- FCR'yi düşürür.

- Yağ sindirimini iyileştirir.

- Antienflamatuvar özeliği vardır.

- Salmonella kolonizasyonunu azaltır

- ADG'yi artırır

- Kalsiyum emilimini artırır.

- Epitel dokudaki bağlantı mukavemetini arttırır.

perforza.jpg

FORMIMAX

FormiMax, yüksek formik asit içeren, sodyum format bazlı, higroskopik olmayan ve serbest akışlı olacak şekilde formüle edilmiş etkin bir üründür. Formik asit ve tuzları yemdeki patojen bakteriler üzerinde bakteriyostatik etkiye sahiptir. FormiMax kullanılarak zararlı bakterilerin ince bağırsağa geçişi azaltılır. Ürünün yem ile gastrointestinal sistemde var olması buradaki patojenlerin azaltılmasına destek olacaktır. İçeriğindeki sodyum sayesinde yalnızca formik asit kaynağı olmanın ötesine geçer. Sodyum içeriği ile rasyonda elektrolit dengenin korunması için de etkili olur. Ürün dEB değerinin optimize edilmesine katkı sağlayar ve hayvanların stresli durumlara karşı ekstra direnç kazanmalarına destek olur ve hayvanların üretkenlik performansını artırabilir.

FormiMax’ı neden kullanmalıyız?

- Enterobakterilere karşı güçlü etki gösterir.

- Bağırsak sağlığına katkıda bulunur.

- Bağırsakların daha kuru kalmasını sağlar.

- Enzim üretiminde aktiftir.

- Protein sindirilebilirliğini arttırır.

- DEB değerini artırır.

- Verimliliği artırır.

Take the video tour on the ZOO!

PERFEX PLUS

Perfex Plus, kontamine yemlerde bulunan mikotoksinleri etkisiz hale getirmek için kullanılan, farklı bileşenlerinin sinerjisi ile etkili olan üstün bir yem katkısıdır. Perfex Plus, benzersiz yeni teknolojisi ve sinerjik formülüyle, yemlerde bulunan Aflatoksin, ZEA (zearalenon), DON (Deoksinivalenol) ve OCH (Okratoksin) gibi seçici mikotoksinleri bağlayarak, hayvan sağlığını ve verimliliğini tehdit eden mikotoksinlerin bağlanmasında ve etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynar. Ürün yem içindeki besinlere zarar vermez.

Neden Perfex Plus'a ihtiyacınız var?

• Mikotoksinlerin uzaklaştırılmasında veya etkisiz hale getirilmesinde etkilidir.

• İşlenmiş ürünlerde toksik veya kanserojen/mutajenik kalıntılar üretilmemesini destekler.

• Tüm bunları yaparken, yem maddelerinin besleyici özelliklerini değiştirmez ve yem tüketimini etkilemez.

perfexplus-toxinbinder.jpg

LIEVITO PLUS

Lievito Plus, inaktif maya (%100 Saccharomyces cerevisiae) hücre duvarlarından oluşur. İçeriğinde, nükleik asitler, pürinler, mannan-oligosakkaritler ve beta-glukanlar bulunur. Lievito Plus, yüksek düzeyde 1,3 -1,6 beta-D-glukan ve mannan-oligosakkaritler içeriği ile tüm hayvanların bağışıklık ve sindirim sistemlerinde pozitif etkiye sahiptir.

Neden Lievito Plus'a ihtiyacınız var? 

 • Bağışıklık sisteminin aktif olarak desteklenmesi.

 • Bağırsak lümeninde yüksek bağlama gücü ile patojenlerin/toksinlerin etkisizleştirilmesi.

 • Bağırsak mikroflorası üzerinde prebiyotik etki.

 • Hayvanların stres direncini artırır.

 • Sindirim sistemi fonksiyonunu güçlendirir.

immunoforce_feed.jpg

LEON 12

Kanatlı yemlerinde antimikrobiyal ilaçların kullanılması, hayvan ve insan sağlığı açısından, bakteriyel direncin ortaya çıkmasına neden olabilecek kalıntılar açısından riskli bulunmakta ve endişe yaratmaktadır. Hayvan beslenmesinde antibiyotik kullanımının yerini almak üzere çeşitli alternatif yem katkı maddeleri kullanılmaktadır. Bu anlamda, laurik asit ve türevlerinin hayvan diyetlerine eklendiğinde güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu da kanıtlanmıştır. Leon 12, broyler, yumurtacı ve damızlık verimliliğine ve sağlık problemlerinin giderilmesine olumlu katkı sağlayan, bakterisidal, fungisidal ve virüsidal etkiler sağlayabilen, yeni nesil bir çözümü temsil eder.

Neden Leon 12'ye ihtiyacınız var?

- Antibiyotiksiz üretim için alternatif çözüm.

- Nekrotik enterit lezyonlarına karşı önemli etki.

- Mikrobiyota dengesini optimize eder.

- FCR'yi düşürür.

- Antienflamatuvar özeliği vardır.

- Salmonella kolonizasyonunu azaltır

- ADG'yi artırır

- Epitel dokudaki bağlantı mukavemetini arttırır.

Take the video tour on the ZOO!

BIERHEFE

Yetmiş yıllık Leiber deneyimi ve üstün teknolojisi ile üretilmiş inaktif maya ile sağlık ve performans vaad ediyoruz.

Bira mayası, organik olarak-bağlı aktif maddelerin çok yoğun olduğu doğal bir üründür. Bunlar, B vitaminleri, iz ve mikro elementler, enzimler, aynı zamanda, nükleik asitler ve bunların nükleotit ve nükleozid yapı taşlarını içermektedir. Ayrıca, Saccharomyces cerevisiae'nın hücre duvarı, patojenlere karşı vücudun savunma mekanizmalarını aktive eden ß-glukanları içerir ve intestinal mikroflora dengesini düzenlemeye yardımcı prebiyotik özellikteki mannan oligosakkaritleri içerirler. Buna ek olarak, bira mayası hücreleri anti-bakteriyal özellikteki Malucidin'i içerirler. Malucidin mayanın fermantasyonu sırasında, mayayı gerek candida/torula gibi diğer mayalardan gerekse Salmonella gibi belirli patojenlerden korumaya yarar.

Son çalışmalar, bira mayasında bulunan ve Şerbetçi otu kaynaklı hop bileşenlerinin patojenlere karşı üstün inhibitör etkilere sahip olduğunu göstermiştir.

Neden Bierhefe kullanılmalı?

 • Bağışıklık gelişimine katkıda bulunur ve genel hayvan performansını destekler.

 • Bağırsak mikroflorasını destekler.

 • Organizmanın doğal savunmasını uyarır ve hayvanların stres direncini artırır. Sindirim sisteminin fonksiyonunu güçlendirir.

 • Yem verimliliğini artırır.

 • Kanatlı eti ve yumurta üretimine katkıda bulunur.

Take the video tour on the ZOO!

ULTRACID PF

Yemlerdeki mikrobiyal kontaminasyon oranı, yem içeriğine, nem oranına, yağ miktarına ve tipine, ortamın ısı ve nemine, depolama süresi gibi birçok parametreye göre değişmektedir. Yemin bozulmasının önüne geçilmesi ve yem hijyeninin korunabilmesi için, içeriğinde kısa zincirli yağlar ihtiva eden Ultracid serisi ürünlerimizi kullanabilirsiniz. Utracid içeriğindeki aktif asitlerin etkinliğini arttıran taşıyıcı ile de fark yaratmakta, yemdeki mikrobiyal bozulmanın önüne geçmektedir.

Neden Ultracid PF kullanılmalı?

 • Yemdeki pH değeri ve tamponlama kapasitesinin yanı sıra antibakteriyel ve antifungal etkilerin azalması.

 • Midede hidrojen iyonlarının salınması yoluyla pH değerinin düşürülmesi, böylece pepsinojenin pepsin oluşturması için aktive edilmesi ve protein sindirilebilirliğinin arttırılması.

 • Gastrointestinal sistemde gram negatif yerli mikrofloranın inhibisyonu.

 • Ara metabolizmada geliştirilmiş enerji kullanımı.

Take the video tour on the ZOO!

BİZE ULAŞIN :

ADRESİMİZ


Barbaros Mah. Sümbül Sok. Deluxia Palace D:249 34746 B.Atasehir İstanbul - Türkiye

TEL & FAX & EMAIL

T : +90 216 5101232
F : +90 216 5101230 

contact@biocenta.com